مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. احسان اکرمی نیا , حمید اختراعی طوسی , بررسی تغییر شکل استاتیکی و ولتاژ ناپایداری میکروتیر منحنی ویسکوالاستیک, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (19), شماره (10), سال (2019-10), صفحات (2375-2385)
 2. حدیث ژرفی , حمید اختراعی طوسی , تاثیر دما و نحوه توزیع ذرات بر رفتار خزشی دیسک های دوار مدرج تابعی, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (51-59)
 3. حسن بیک محمدلو , حمید اختراعی طوسی , حل دقیق نیمه معکوس برای تغییر شکل الاستو پلاستیک تیر با مدل ماده ی توانی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (6), سال (2016-9), صفحات (259-270)
 4. ایمان رحیمی بافرانی , حمید اختراعی طوسی , تحلیل فرکانسی تیر کامپوزیتی آلیاژ حافظه‌دار روی بستر الاستیک پاسترناک با استفاده از چهار نظریه مهندسی تیر, علوم و فناوری کامپوزیت, دوره (3), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (73-84)
 5. حامد باقریان , حمید اختراعی طوسی , تحلیل ‌نظری و تجربی پس‌کمانش حرارتی ستونها, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (26), شماره (2), سال (2015-4), صفحات (129-40)
 6. حدیث ژرفی , حمید اختراعی طوسی , تحلیل خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی با پروفیل غیریکنواخت, علوم و فناوری کامپوزیت, دوره (1), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (29-36)
 7. حمید اختراعی طوسی , آرمین دانشور , تاثیر راستای کشش بر الگوی چین خوردگی غشاء ارتوتروپ, مهندسی مکانیک شریف, دوره (30), شماره (1), سال (2014-10), صفحات (127-132)
 8. آراد حاصلی راد , حمید اختراعی طوسی , تاثیر کیفیت اختلاط فازها بر خواص مواد مدرج تابعی, مهندسی مکانیک, دوره (21), شماره (86), سال (2013-1), صفحات (25-31)
 9. مهدی رضائی فریمانی , حمید اختراعی طوسی , شبیه سازی اتمی و محیط پیوسته روی خاصیت کششی یک تک کریستال دارای سوراخ در ابعاد نانومتر, مهندسی مکانیک مجلسی, دوره (1), شماره (1), سال (2007-11), صفحات (45-50)
 10. حمید اختراعی طوسی , محمدحسین کارگرنوین , شهریار فریبرز , تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (15), شماره (2), سال (2004-2), صفحات (207-220)

انگلیسی

 1. M.H.Safari Naderi , Hamid Ekhteraei Toussi , Ahmad Ghasemi Ghalebahman , Delamination analysis in composite root of a carbon-layer rein-forced wind turbine blade, Mechanics of Advanced Composite Structures, Year (2019-4)
 2. Yahya Bayat , Hamid Ekhteraei Toussi , Damping capacity in pseudo-elastic and ferro-elastic shape memory alloy-reinforced hybrid composite beam, Journal of Reinforced Plastics and Composites, Volume (2019), No (50), Year (2019-11), Pages (1-11)
 3. Yahya Bayat , Hamid Ekhteraei Toussi , Analytical layerwise solution of nonlinear thermal instability of SMA hybrid composite beam under nonuniform temperature condition, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Year (2019-1)
 4. Hamid Ekhteraei Toussi , Yahya Bayat , Layerwise/FSDT comparative studies on nonlinear transient response of SMA hybrid composite beam, Smart Materials and Structures, Volume (28), No (2), Year (2019-2), Pages (25012-18)
 5. Yahya Bayat , Hamid Ekhteraei Toussi , A nonlinear study on structural damping of SMA hybrid composite beam, Thin-Walled Structures, Volume (134), No (134), Year (2019-1), Pages (18-28)
 6. Hodais Zharfi , Hamid Ekhteraei Toussi , Time dependent creep analysis in thick FGM rotating disk with two-dimensional pattern of heterogeneity, International Journal of Mechanical Sciences, Volume (140), No (1), Year (2018-5), Pages (351-360)
 7. kaveh oghbaei , Hamid Ekhteraei Toussi , Compressive residual stress field in functionally graded material rotating disc under thermo-mechanical loading, Journal of Reinforced Plastics and Composites, Volume (36), No (17), Year (2017-9), Pages (1239-1253)
 8. Hassan BeikMohammadlou , Hamid Ekhteraei Toussi , Parametric studies on elastoplastic buckling of rectangular FGM thin plates, Aerospace Science and Technology, Volume (69), No (69), Year (2017-10), Pages (513-525)
 9. Yahya Bayat , Hamid Ekhteraei Toussi , Exact solution of thermal buckling and post buckling of composite and SMA hybrid composite beam by layerwise theory, Aerospace Science and Technology, Volume (67), No (1), Year (2017-8), Pages (484-494)
 10. Hodais Zharfi , Hamid Ekhteraei Toussi , Numerical creep analysis of FGM rotating disc with GDQ method, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Volume (55), No (1), Year (2017-1), Pages (331-341)
 11. Hassan BeikMohammadlou , Hamid Ekhteraei Toussi , Exact stress and deformation analysis in elastoplastic Ramberg-Osgood beam, Aerospace Science and Technology, Volume (58), No (58), Year (2016-9), Pages (618-628)
 12. Yahya Bayat , Hamid Ekhteraei Toussi , General thermo-elastic solution of radially heterogeneous, spherically isotropic rotating sphere, Journal of Mechanical Science and Technology, Volume (29), No (6), Year (2015-6), Pages (2427-2438)
 13. Hamid Ekhteraei Toussi , Yahya Bayat , Elastoplastic torsion of hollow FGM circular shaft, Journal Of Computational And Applied Research In Mechanical Engineering, Volume (4), No (2), Year (2015-3), Pages (165-180)
 14. Mojtaba Sadeghian , Hamid Ekhteraei Toussi , Axisymmetric Elastoplasticity of a Temperature-Sensitive Functionally Graded Cylindrical Vessel, Journal of Pressure Vessel Technology, Volume (136), No (6), Year (2014-1), Pages (61203-61211)
 15. Mojtaba Sadeghian , Hamid Ekhteraei Toussi , Solutions to the problem of thermomechanical yielding in functionally graded material cylindrical vessels, Journal of Reinforced Plastics and Composites, Volume (32), No (21), Year (2013-11), Pages (1624-1633)
 16. mahdi rezaei , Hamid Ekhteraei Toussi , Plastic limit speed of FGM disc due to the variation of temperature and material composition, Journal of Reinforced Plastics and Composites, Volume (32), No (17), Year (2013-7), Pages (1257-1267)
 17. Hamid Ekhteraei Toussi , Mojtaba Sadeghian , Elasto-Plastic Axisymmetric Thermal Stress Analysis of Functionally Graded Cylindrical vessels, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Volume (2), No (10), Year (2012-10), Pages (10246-10257)
 18. Hamid Ekhteraei Toussi , mahdi rezaei , Elasto-plastic deformation analysis of rotating disc beyond its limit speed, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Volume (89), No (1), Year (2012-1), Pages (170-177)
 19. Amir Ali Amiri Moghadam , Majid Moavenian , Hamid Ekhteraei Toussi , Modelling and robust control of a soft robot based on conjugated polymer actuators, International Journal of Modelling, Identification and Control, Volume (14), No (3), Year (2011-9), Pages (216-226)
 20. Mojtaba Sadeghian , Hamid Ekhteraei Toussi , Frequency analysis for a Timoshenko beam located on an elastic foundation, International Journal of Engineering, Volume (24), No (1), Year (2011-2), Pages (87-105)
 21. Mojtaba Sadeghian , Hamid Ekhteraei Toussi , Axisymmetric yielding of functionally graded spherical vessel under thermo-mechanical loading, Computational Materials Science, Volume (50), No (3), Year (2011-1), Pages (975-981)
 22. Hamid Zabihi Ferezghi , Masoud Tahani , Hamid Ekhteraei Toussi , Analytical Approach to Free Vibrations of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Volume (17), No (5), Year (2010-7), Pages (353-365)
 23. محمدحسین کارگرنوین , Hamid Ekhteraei Toussi , شهریار فریبرز , Elasto-plastic element-free Galerkin method, Computational Mechanics, Volume (33), No (3), Year (2004-2), Pages (206-214)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. جواد شاملو منتظر مقدم , حمید اختراعی طوسی , سیدعلی رضوی , تحلیل شبه‌خزشی پدیده رچتینگ در مخزن استوانه‌ای جدار ضخیم تحت بار متناوب فشاری , بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018 , 2018-04-24
 2. سیدعلی رضوی , حمید اختراعی طوسی , جواد شاملو منتظر مقدم , بررسی پدیده‌ی رچتینگ در دیسک دوار تحت چرخش‏های مکرر توسط مدل خزشی شبه‌نورتونی , بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018 , 2018-04-24
 3. جواد شاملو منتظر مقدم , حمید اختراعی طوسی , سیدعلی رضوی , بررسی تاثیر فشار داخلی و ضخامت مخازن استوانه‌ای جدار‌ضخیم روی کرنش‌های رچتینگ تحت بار سیکلی فشاری به کمک روش شبه‌خزشی , نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران , 2018-03-06
 4. سیدعلی رضوی , حمید اختراعی طوسی , جواد شاملو منتظر مقدم , بررسی تاثیر سرعت چرخشی و ابعاد بر پدیده‌ی رچتینگ در دیسک تحت چرخش‏های مکرر توسط مدل شبه‌نورتونی , نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران , 2018-03-06
 5. حدیث ژرفی , حمید اختراعی طوسی , حمید ژرفی , تحلیل خزش در دیسک دوار ساخته شده از مواد گرادیانی هدفمند با توزیع غیر خطی خواص , سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفته , 2017-10-11
 6. حدیث ژرفی , حمید اختراعی طوسی , تاثیر نحوه توزیع ذرات تقویت کننده در رفتار خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد هدفمند , سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفته , 2017-10-11
 7. امیر اولادی , حمید اختراعی طوسی , تاثیر خزش روی ترک های سطحی محیطی در جداره مخازن استوانه ای تحت فشار , دومین کنفرانس ملی و سومین همایش بین المللی کاربرد فناوری های جدید در علوم مهندسی , 2016-02-25
 8. محمّد امینی , حمید اختراعی طوسی , محمود شریعتی , بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25
 9. ایمان رحیمی بافرانی , سروش دقیقه رضائی , حمید اختراعی طوسی , تحلیل ارتعاشات آزاد تیر انعطاف پذیر با الیاف حافظه دار روی بستر الاستیک پاسترناک براساس میدان های مختلف تغییر شکل تیر , پنجمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2015-11-25
 10. ایمان رحیمی بافرانی , سروش دقیقه رضائی , حمید اختراعی طوسی , بررسی ارتعاشات آزاد تیرکامپوزیتی با الیاف حافظه¬دار روی بستر الاستیک وینکلر براساس نظریه تیر تیموشنکو , کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک , 2015-09-17
 11. مصطفی سیّاح بادخور , حمید اختراعی طوسی , مدل¬سازی تحلیلی-محاسباتی برای آزمون خستگی تسمه¬های آلومینیومی دارای روزنه تقویت شده با اتصال پیچ و انبساط سرد , کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک , 2015-09-17
 12. وحید نصر , حمید اختراعی طوسی , تحلیل الاستوپلاستیک ترک مایل در سطح داخلی مخزن استوانه ای تحت فشار , اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار , 2015-05-06
 13. محمدهادی صفری نادری , حمید اختراعی طوسی , بررسی روش های عددی در شبیه سازی پدیده ی تورق در کامپوزیت های لایه ای , اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق ومکانیک ایران , 2014-12-18
 14. سید مجتبی موسوی زاده , حمید اختراعی طوسی , تاثیر پارامترهای اتصال بر میدانهای تنشی جوش نقطه ای هیبریدی ورقهای فولادی , دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی , 2014-10-23
 15. حمید اختراعی طوسی , آرش عبدالهی , بهینه سازی چند هدفه مسیر بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ لوله Y- شکل با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک , isme2014 , 2014-04-22
 16. حمید اختراعی طوسی , کاوه عقبائی , میدان های تنش‌های پسماند در دیسک‌ دوار ساخته شده از ماده مدرج تابعی , Isme2014 , 2014-04-22
 17. سیدحسن نیک پور , حمید اختراعی طوسی , اثر ریز ساختار بر همگن سازی محلی در رفتار الاستیک مواد FGM , همایش ملی مهندسی مکانیک , 2013-05-30
 18. سعید وثوقی فرد , حمید اختراعی طوسی , تحلیل مغناطیسی‌حرارتی تنش در استوانه جدار ضخیم چرخان با توزیع ناهمگنی مدرج , دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2013-03-06
 19. آرمین دانشور , حمید اختراعی طوسی , تاثیر امتداد راستگردی بر زاویه چین خوردگی غشاء ناهمسانگرد , کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفته ، ICMEAT2012 , 2012-10-10
 20. حمید اختراعی طوسی , احسان اکرمی نیا , سیدسجاد موسوی , تاثیر اندازه و چگالی ذرات بر جداسازی لرزشی مواد دانه ای , سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید , 2011-12-27
 21. حمید اختراعی طوسی , سیدسجاد موسوی , احسان اکرمی نیا , بررسی جریان توده های دانه ای در دهانه مخروطی به روش عناصر مجزا , سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2011-12-27
 22. سیدسجاد اکبرپورسکه , حمید اختراعی طوسی , تحلیل خزشی دیسکهای دوار با ضخامت متغیر , سومین همایش ملی مهندسی مکانیک , 2010-11-11
 23. جواد گوهریان , حمید اختراعی طوسی , بررسی پدیده سیالی شدن در ستون مرتعش ذرات , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19
 24. جواد گوهریان , حمید اختراعی طوسی , مدلسازی و انتقال مواد دانه ای توسط صفحه مرتعش , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19
 25. حمید ذبیحی فرزقی , حمید اختراعی طوسی , مسعود طهانی , تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM) , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19
 26. حامد ایزدی قدوسی , حمید اختراعی طوسی , مصطفی عطار خراسانی , بررسی تاثیر محل نمونه برداری بر دقت حل معکوس دالیکراویچ در مسائل سازه ای , هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-18
 27. مهدی رضائی فریمانی , حامد ایزدی قدوسی , حمید اختراعی طوسی , تحلیل مقایسه ای با استفاده از چهار روش عددی اجزاء متناهی، اجزاء مرزی، گالرکین بدون اجزاء و احجام متناهی , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2008-04-13
 28. سعید نوری ملو , حمید اختراعی طوسی , مدلسازی الاستوپلاستیک برای رشد ترک خستگی در ریل , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2008-04-13
 29. حمید اختراعی طوسی , مهدی رضائی فریمانی , مجتبی صادقیان , تحلیل ارتعاشات تیر تیموشنکو دارای ترک باز لبه ای , پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالیانه مهندسی مکانیک , 2007-03-22
 30. حمید اختراعی طوسی , حمیدرضا ارسنجانی , اثر سرعت پرسکاری روی نیروی پرس , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2006-03-28

انگلیسی

 1. محمد امینی , Hamid Ekhteraei Toussi , Mahmoud Shariati , Experimental study of the ratcheting effect on the fatigue life of welded aluminium 2024-T351 , The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics , 2016-02-16
 2. morteza ashhdi , Hamid Ekhteraei Toussi , Structural analysis for the autofrettage of FGM cylindrical vessels , The International Conference On Advances in Civil and Structural Engineering-CSE 2014 , 2014-08-02
 3. Hamid Ekhteraei Toussi , hamed izadi ghoddusi , An enhanced iterative method for inverse structural problems , ACEX2010 , 2010-07-08
 4. JAVAD GOHARIAN , Hamid Ekhteraei Toussi , Microdynamic analysis of oscillating transportation of particles , International Conference on Advances in Mechanical Engineering-ICAME 2009 , 2009-06-24
 5. JAVAD GOHARIAN , Hamid Ekhteraei Toussi , ّFluidization in a vibrated column of spherical particles , International Conference on Advances in Mechanical Engineering-ICAME 2009 , 2009-06-24
 6. Hamid Zabihi Ferezqi , Masoud Tahani , Hamid Ekhteraei Toussi , Analytical Approach to Free Vibration of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials , 15th International Conference on Composite Structures , 2009-06-15
 7. Mojtaba Sadeghian , Hamid Ekhteraei Toussi , مرتضی پاکدامن , تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS , اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات , 2008-01-28
 8. Hamid Ekhteraei Toussi , Mahdi Rezaei Farimani , تحلیل مقایسه ای بروش اجزاء محدود، گالرکین بدون المان، اجزاء مرزی و حجم محدود در مسائل مکانیک جامدات , 2007 Internatonal Conference in Engineering and Mathematics , 2007-07-09
 9. محمد حسین کارگر نوین , Hamid Ekhteraei Toussi , شهریار فریبرز , Stress Analysis around Crack Tip under Elasto-Plasto-Creep Conditions Using Element Free Galerkin Method (تحلیل تنش در اطراف ترک در شرائط ارتجاعی-مومسان و خزشی بروش گالرکین بدون المان) , یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2003-05-14
 10. محمد حسین کارگرنوین , Hamid Ekhteraei Toussi , شهریار فریبرز , Analysis of Elasto-Plastic Plane Cracked Problems Using Element Free Galerkin Method (تحلیل ارتجاعی-مومسان مسائل صفحه ترکدار توسط روش گالرکین بدون المان) , یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2003-05-13