تاكنون در سامانه اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد) بیش از 47000 عنوان مقاله علمی از اعضای هیات علمی دانشگاه قرار داده شده است كه دسترسی به متن كامل بیش از 27000 عنوان آن برای همگان فراهم شده است.

توجه: برای جستجوهای خود می توانید از کاراکتر های + برای عمل AND (و) و | برای عمل OR (یا) استفاده کنید.

تعداد کل جستجوها : 259,463
جستجوی های امروز : 41

مقالات
(میلادی)
(میلادی)
Security Image
حروف نوشته شده در تصویر فوق را در اینجا وارد کنید

کتب
Security Image
حروف نوشته شده در تصویر فوق را در اینجا وارد کنید
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر