مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3174

1 - طراحی بهینه در تجدید سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز HV برای رسیدن به ولتاژ مجاز جدید به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2 - آنالیز حساسیت پارامترهای ادافیکی مدل وپ (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی آباد) (چکیده)
3 - خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن (چکیده)
4 - تحلیل شخصیه" سمیع القاسم " وفقا الاختبار" ماکس لوشر" النفسی (چکیده)
5 - اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
6 - تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی (چکیده)
7 - بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری، نمونه موردی مراسم عزاداری محرم و صفر در بافت قدیم مشهد (چکیده)
8 - Evaluation of Social Instability in Urban Developments, Case Study: Ghaleh Abkooh's Renewal Plan (چکیده)
9 - Evaluation technique of perceptual qualities of an urban corridor, Noghan Bazaar, Mashhad (چکیده)
10 - چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران (چکیده)
11 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته (چکیده)
12 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (چکیده)
13 - QRS complex detection based on simple robust 2-D pictorial-geometrical feature (چکیده)
14 - تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثورة العرابیه رافعی (چکیده)
15 - Motivations underlying blind students’ English language learning: A theoretical and factorial analysis (چکیده)
16 - Development and validation of an Islamic religious orientation scale with pilgrims of Imam Reza Shrine (چکیده)
17 - Does personality measured by NEO-FFI consist of five dimensions? (چکیده)
18 - تحلیل و تبین نگرش‌های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشور (چکیده)
19 - وکالت در مقام بیع (چکیده)
20 - بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره (چکیده)
21 - Multi Phase, QoS Aware Routing Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
22 - اثربخشی روان‌درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت با روش تنظیم‌کننده‌ اضطراب در درمان مردان مبتلا به هراس اجتماعی (چکیده)
23 - بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های زمین آماری (چکیده)
24 - شکل گیری هنجارهای فرهنگی- اجتماعی در طول زمان و تاثیر آن بر فرایند ترجمه (چکیده)
25 - Ideology in the BBC and Press TV’s Coverage of Syria Unrest: A Schema-Based Approach (چکیده)
26 - Spiritual Intelligence of Grade Three Senior High School Students in Iran: A Factorial and Theoretical Approach (چکیده)
27 - Repair in EFL talk: A case of Iranian intermediate and advanced EFL learners (چکیده)
28 - NiFe2O4/graphene nanocomposites with tunable magnetic properties (چکیده)
29 - Sandwich-structured graphene–NiFe2O4–carbon nanocomposite anodes with exceptional electrochemical performance for Li ion batteries (چکیده)
30 - مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (چکیده)
31 - The Generalised Non-Commuting Gragh OF A Finite Group (چکیده)
32 - بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی (چکیده)
33 - Conodont biostratigraphy of late Devonian deposits in the Shirband section (Damghan, NE Iran) (چکیده)
34 - Cultural Intelligence of English Language Learners within a Mono-Cultural Context (چکیده)
35 - Construct Validity of C-tests:A Factorial Approach (چکیده)
36 - Introduction of Participatory Conservation in Iran: Case Study of the Rural Communities’ Perspectives in Khojir National Park (چکیده)
37 - Visitors’ Characteristics and Attitudes towards Iran’s National Parks and participatory conservation (چکیده)
38 - From Paper Parks to Real Conservations: Case Study of Social Capital in Iran's Biodiversity Conservation (چکیده)
39 - On the Percentile Residual Lifetime of Parallel Systems (چکیده)
40 - Optimal Control of a Delayed HIV Infection Model via Fourier Series (چکیده)
41 - نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری (چکیده)
42 - اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی (چکیده)
43 - The effect of different levels of probiotic and limestone on relative weight of the internal organs, digestive PH and body weight in laying hens (چکیده)
44 - نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن (چکیده)
45 - Interaction of SiO2 nanoparticles with seed prechilling on germination and early seedling growth of tall wheatgrass (Agropyron elongatum L.) (چکیده)
46 - بررسی نگرش های شناختی و عاطفی دوزبانه های کردی-فارسی نسبت به زبان فارسی معیاربر اساس رویکرد ذهن گرایی (چکیده)
47 - Center-Directed Development And Social Consensus Of Ethnic Minorities In Iran (چکیده)
48 - تاثیر جنسیت بردرک اصول اخلاقی دانشجویان حسابداری (چکیده)
49 - بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی (چکیده)
50 - بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال (چکیده)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   · · ·   62   63   64   »
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر