مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, سال (2007-7)

عنوان : ( مدلسازی و تحلیل ارتعاشی میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی با لحاظ نمودن اثرات تیپ )

نویسندگان: محمدهادی مهدوی , انوشیروان فرشیدیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میکروسکوپ نیروی اتمی یا به اختصار AFM، ابزاری قدرتمند جهت تصویر برداری، مطالعه و بررسی سطح مواد در مقیاس نانو است که در طراحی، تحلیل و پیاده سازی سیستمهای نانو اهمیت بنیادی دارد و در سه مد تماسی، غیرتماسی و کوبشی کار می کند. در این مقاله ارتعاشات فرکانس بالای تیر یکسر گیردار مورد استفاده در این دستگاه، در مد غیرتماسی، بر اساس مدلسازی المانهای گسترده و به صورت تحلیلی بررسی می شود. ابتدا معادلات ارتعاشی تیر با در نظر گرفتن جرم و ممان اینرسی جرمی تیپ انتهای آن که قبلأ از آن صرفنظر می شده است به روش دقیق استخراج شده و سپس میزان تفاوت نتایج حاصل از معادلات قبلی با معادلات اخیر در مطالعه موردی بررسی شده است که نتایج از تطابق خوبی برخوردارند. در انتها تاثیر جرم، اینرسی دورانی و چگالی تیپ بر پاسخ فرکانسی بطور جداگانه بررسی شده است. نتایج حاصله از تطابق خوبی با نتایج سایر پژوهشگران برخوردار بوده و نشان می دهد که اثر جرم و ممان اینرسی تیپ بسته به ابعاد آن، قابل ملاحظه بوده و بایستی در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی

, AFM غیر تماسی, تحلیل ارتعاشی, جرم و چگالی تیپ, حل تحلیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004614,
author = {مهدوی, محمدهادی and فرشیدیان فر, انوشیروان},
title = {مدلسازی و تحلیل ارتعاشی میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی با لحاظ نمودن اثرات تیپ},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1605-9727},
keywords = {AFM غیر تماسی، تحلیل ارتعاشی; جرم و چگالی تیپ; حل تحلیلی دقیق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی و تحلیل ارتعاشی میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی با لحاظ نمودن اثرات تیپ
%A مهدوی, محمدهادی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2007

[Download]