پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2008-02-12

عنوان : Experimantal infectionwith cagA+ and vacA+ human isolates of H.pylori in stray cats ( ایجاد آلودگی تجربی در گربه ها با جدایه های + cagA و + vacA انسانی هلیکوباکتر پیلوری )

نویسندگان: جواد خوش نگاه , شهرام جمشیدی , مرجان محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر خلاف انسان که هلیکوباکتر پیلوری، ارگانیسم هلیکوباکتری غالب معده است، بررسی پاتوژنیسیته ی این ارگانیسم ها در گربه ها حاکی از کولونیزاسیون توآم انواعی از گونه های هلیکوباکتر در معده ی آن هاست. در مطالعه ی تجربی حاضر با هدف ارتقای دانسته ها در زمینه ی عفونت هلیکوباکتری در گربه ها و در پاسخ به این سئوال که ایا گربه ها به عنوان مخزن زئونوتیک انتقال عفونت هلیکوباکتری به انسان مطرح هستند یا خیر، گربه به عنوان مدل حیوانی کولونیزاسیون معدی هلیکوباکتر پیلوری انتخاب گردید.

کلمات کلیدی

, گربه, ‌هلیکوباکتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004905,
author = {خوش نگاه, جواد and شهرام جمشیدی and مرجان محمدی},
title = {Experimantal infectionwith cagA+ and vacA+ human isolates of H.pylori in stray cats},
booktitle = {پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {گربه،‌هلیکوباکتر پیلوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Experimantal infectionwith cagA+ and vacA+ human isolates of H.pylori in stray cats
%A خوش نگاه, جواد
%A شهرام جمشیدی
%A مرجان محمدی
%J پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2008

[Download]