مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (14), شماره (4), سال (2004-2) , صفحات (112-127)

عنوان : ( مدیریت دانش ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه ها )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله از دیدگاه مدیریتی به تحول های جاری در حرفه‌ کتابداری و اطلاع‌رسانی، به‌ویژه کاربرد گسترده فناوریهای نو و چالشهای کتابداران برای ایجاد تحول در کتابخانه‌ها و همگام شدن با آن اشاره دارد. در این بحث ایجاد تحول با استفاده از مدیریت دانش مورد بحث قرار می‌گیرد. ویژگیهای جامعه کنونی، مشکلات آن، چالشهای کتابخانه‌ها و روشی که مدیران برای توفیق بر چالشها می‌توانند به کار برند مورد بحث قرار می‌گیرد. پیشنهادهای عملی برای به کارگیری مدیریت دانش در مدیریت کتابخانه‌ها ارائه می‌شود

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, مدیریت کتابخانه, توسعه کتابداری, توسعه خدمات کتابخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004906,
author = {پریرخ, مهری},
title = {مدیریت دانش ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه ها},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2004},
volume = {14},
number = {4},
month = {February},
issn = {2252-0503},
pages = {112--127},
numpages = {15},
keywords = {مدیریت دانش، مدیریت کتابخانه، توسعه کتابداری، توسعه خدمات کتابخانه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت دانش ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه ها
%A پریرخ, مهری
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2004

[Download]