چهاردمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 1999-05-16

عنوان : ( ارزیابی تاثیر بیهوشی آسپرومازین هیدروکلراید، زایلارین، تیوپنتال سدیم و هالوتان بر عملکرد کبد در Equss Hemionus )

نویسندگان: محمدرضا امامی , زهره توکلی خراسانی , مهرداد مهری , محمدرضا صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005252,
author = {امامی, محمدرضا and توکلی خراسانی, زهره and مهری, مهرداد and صدیقی, محمدرضا},
title = {ارزیابی تاثیر بیهوشی آسپرومازین هیدروکلراید، زایلارین، تیوپنتال سدیم و هالوتان بر عملکرد کبد در Equss Hemionus},
booktitle = {چهاردمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {1999},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر بیهوشی آسپرومازین هیدروکلراید، زایلارین، تیوپنتال سدیم و هالوتان بر عملکرد کبد در Equss Hemionus
%A امامی, محمدرضا
%A توکلی خراسانی, زهره
%A مهری, مهرداد
%A صدیقی, محمدرضا
%J چهاردمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 1999

[Download]