هشتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران , 2006-05-23

عنوان : ( تولید پروتئاز قلیائی توسط باسیلوس جدا شده از خاک در شرایط کشت غیر مداوم )

نویسندگان: حمیدرضا حسینیان مقدم , فاطمه تابنده , باقر یخچالی , محمدتقی حامدموسویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئازها بیشترین بازار جهانی آنزیمها را به خود اختصاص داده و در صنایع گوناگونی از جمله مواد شوینده کاربرد دارند. در این تحقیق رشد باکتری و تولید آنزیم پروتئاز قلیایی توسط باسیلوس در ارلن و فرمانتور در شرایط کشت غیر مداوم بررسی شد.

کلمات کلیدی

, پروتئاز قلیایی, باسیلوس, کشت غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005759,
author = {حسینیان مقدم, حمیدرضا and فاطمه تابنده and باقر یخچالی and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {تولید پروتئاز قلیائی توسط باسیلوس جدا شده از خاک در شرایط کشت غیر مداوم},
booktitle = {هشتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پروتئاز قلیایی- باسیلوس- کشت غیر مداوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید پروتئاز قلیائی توسط باسیلوس جدا شده از خاک در شرایط کشت غیر مداوم
%A حسینیان مقدم, حمیدرضا
%A فاطمه تابنده
%A باقر یخچالی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J هشتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران
%D 2006

[Download]