شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13

عنوان : ( محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس انتقال )

نویسندگان: مصطفی عطار خراسانی , انوشیروان فرشیدیان فر , حامد ایزدی قدوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس انتقال

کلمات کلیدی

محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005897,
author = {مصطفی عطار خراسانی and فرشیدیان فر, انوشیروان and حامد ایزدی قدوسی},
title = {محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس انتقال},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس انتقال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ظرفیت باربری ستونهای دارای ترک باز لبه ای تحت بار متمرکز محوری به روش ماتریس انتقال
%A مصطفی عطار خراسانی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A حامد ایزدی قدوسی
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2008

[Download]