شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13

عنوان : ( ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی تیر )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , مهدی راغبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی تیر

کلمات کلیدی

ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005898,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and راغبی, مهدی},
title = {ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی تیر},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی تیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانس های ارتعاشی تیر
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A راغبی, مهدی
%J شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2008

[Download]