دومین کنگره بین¬المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران , 2007-12-06

عنوان : ( ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , مهدی راغبی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005906,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and راغبی, مهدی},
title = {ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی},
booktitle = {دومین کنگره بین¬المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی ترکها در تیرهای با شرایط مرزی مختلف به کمک اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A راغبی, مهدی
%J دومین کنگره بین¬المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2007

[Download]