پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک، ISME2007، , 2007-05-14

عنوان : ( مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با اعمال معادله مومنتوم کوپله دی کاپلر و باریکه اینرسی )

نویسندگان: حامد یزدانی نژاد , انوشیروان فرشیدیان فر , محمدهادی مهدوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005907,
author = {یزدانی نژاد, حامد and فرشیدیان فر, انوشیروان and مهدوی, محمدهادی},
title = {مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با اعمال معادله مومنتوم کوپله دی کاپلر و باریکه اینرسی},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک، ISME2007،},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با اعمال معادله مومنتوم کوپله دی کاپلر و باریکه اینرسی
%A یزدانی نژاد, حامد
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A مهدوی, محمدهادی
%J پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک، ISME2007،
%D 2007

[Download]