پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک، ISME2007، , 2007-05-14

عنوان : ( آنالیز فرکانس بالای تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی با در نظر گرفتن جرم و اینرسی دورانی تیپ )

نویسندگان: محمدهادی مهدوی , انوشیروان فرشیدیان فر , حمید دلیر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005908,
author = {مهدوی, محمدهادی and فرشیدیان فر, انوشیروان and دلیر, حمید},
title = {آنالیز فرکانس بالای تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی با در نظر گرفتن جرم و اینرسی دورانی تیپ},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک، ISME2007،},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز فرکانس بالای تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی غیر تماسی با در نظر گرفتن جرم و اینرسی دورانی تیپ
%A مهدوی, محمدهادی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A دلیر, حمید
%J پانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک، ISME2007،
%D 2007

[Download]