سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، ، ISME2005 , 2005-05-14

عنوان : ( شبکه‏های‏ عصبی مبتنی بر خوشه‏سازی فازی، رویکردی شهودی در آسیب‏یابی سیستمهای مکانیکی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , حسین پورخادم نمین ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005913,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and پورخادم نمین, حسین},
title = {شبکه‏های‏ عصبی مبتنی بر خوشه‏سازی فازی، رویکردی شهودی در آسیب‏یابی سیستمهای مکانیکی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، ، ISME2005},
year = {2005},
location = {اصفهان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبکه‏های‏ عصبی مبتنی بر خوشه‏سازی فازی، رویکردی شهودی در آسیب‏یابی سیستمهای مکانیکی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A پورخادم نمین, حسین
%J سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، ، ISME2005
%D 2005

[Download]