سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، ، ISME2005 , 2005-05-14

عنوان : ( مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی تئوری و شبیه سازی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , حامد یزدانی نژاد , اردشیر فرشیدیان فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005914,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and یزدانی نژاد, حامد and اردشیر فرشیدیان فر},
title = {مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی تئوری و شبیه سازی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، ، ISME2005},
year = {2005},
location = {اصفهان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی تئوری و شبیه سازی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A یزدانی نژاد, حامد
%A اردشیر فرشیدیان فر
%J سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، ، ISME2005
%D 2005

[Download]