بیمه و کشاورزی, شماره (10), سال (2006-7) , صفحات (25-38)

عنوان : ( بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید) )

نویسندگان: فاطمه حیات غیبی بلداجی , محمد قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، با استفاده از داده‌های مربوط به 241 تن از کشاورزان تولید کننده پنبه در سال 1383، تأثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره‌وری، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد، که بیمه تأثیر معنی‌داری بر تولید و عملکرد کشاورزان ندارد. کل اختلاف بهره‌وری میان دو گروه‌ بیمه شده و بیمه نشده 33/4 درصد برآورد شد که 32/2 درصد از آن مربوط به تغییر فناوری و 01/2 درصد آن، مربوط به نهاده‌های تولید است. همچنین، پذیرش بیمه، به اندازه بهبود میزان مصرف نهاده‌ها، بر بهره‌وری کشاورزان تأثیر مثبت دارد.

کلمات کلیدی

, بهره‌وری, بیمه کشاورزی, عملکرد, پنبه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006013,
author = {حیات غیبی بلداجی, فاطمه and قربانی, محمد},
title = {بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید)},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2006},
number = {10},
month = {July},
issn = {1254-5841},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {بهره‌وری، بیمه کشاورزی، عملکرد، پنبه، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید)
%A حیات غیبی بلداجی, فاطمه
%A قربانی, محمد
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2006

[Download]