دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-12-18

عنوان : ( ساخت و بررسی مورفولوژیکی غشاءهای الیاف توخالی پلی‌سولفون )

نویسندگان: سید عباس موسوی , مهدی پورافشاری چنار , مرتضی صادقی , کیارش وخشوردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثرات فاصله هوایی و نوع حلال بر ساختار غشاءهای الیاف توخالی ساخته شده از جنس پلی سولفون مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور غشاءهای الیاف توخالی از جنس پلی سولفون به روش جدایش فازی مرطوب/خشک ساخته شدند. جهت بررسی اثر حلال از حلالهای DMF و NMP جهت ساخت محلول پلیمری استفاده شد. جهت بررسی مورفولوژیکی غشاء نیز از روش SEM استفاده شد. با توجه به تصاویر SEM گرفته شده مشخص گردید که استفاده از محلول پلیمری پلی سولفون در NMP باعث ایجاد لایه های سطحی با خلل و فرج انگشتی شده، در حالیکه الیاف ساخته شده از محلول پلیمری پلی سولفون در DMF دارای ساختار اسفنجی شکل بودند. از دیگر نتایج این تحقیق کاهش قطر الیاف، کاهش اندازه گره ها و در نتیجه تراکم سطح بیرونی با افزایش فاصله هوایی می باشد.

کلمات کلیدی

, غشاء الیاف توخالی, اثر فاصله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006340,
author = {سید عباس موسوی and پورافشاری چنار, مهدی and مرتضی صادقی and کیارش وخشوردی},
title = {ساخت و بررسی مورفولوژیکی غشاءهای الیاف توخالی پلی‌سولفون},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {غشاء الیاف توخالی، اثر فاصله هوایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و بررسی مورفولوژیکی غشاءهای الیاف توخالی پلی‌سولفون
%A سید عباس موسوی
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A مرتضی صادقی
%A کیارش وخشوردی
%J دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2005

[Download]