پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2008-02-12

عنوان : ( ارزیابی مقادیر کلسیم- فسفر و منیزیوم سرم گاوهای شیری در تعداد زایشهای مختلف )

نویسندگان: مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی مقادیر کلسیم- فسفر و منیزیوم سرم گاوهای شیری در تعداد زایشهای مختلف

کلمات کلیدی

, کلسیم, فسفر, منیزیوم,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006635,
author = {مهری, مهرداد},
title = {ارزیابی مقادیر کلسیم- فسفر و منیزیوم سرم گاوهای شیری در تعداد زایشهای مختلف},
booktitle = {پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کلسیم- فسفر- منیزیوم- زایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مقادیر کلسیم- فسفر و منیزیوم سرم گاوهای شیری در تعداد زایشهای مختلف
%A مهری, مهرداد
%J پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2008

[Download]