نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-20

Title : ( برآورد منحنی لورنز و ضریب جینی به روش پارامتری )

آزاده مجیری , غلامرضا محتشمی برزادران , یدالله واقعی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برآورد منحنی لورنز و ضریب جینی به روش پارامتری

کلمات کلیدی

برآورد منحنی لورنز و ضریب جینی به روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006916,
author = {آزاده مجیری and محتشمی برزادران, غلامرضا and یدالله واقعی},
title = {برآورد منحنی لورنز و ضریب جینی به روش پارامتری},
booktitle = {نهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {برآورد منحنی لورنز و ضریب جینی به روش پارامتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد منحنی لورنز و ضریب جینی به روش پارامتری
%A آزاده مجیری
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A یدالله واقعی
%J نهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2008

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر