دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی ایران , 2008-05-13

عنوان : ( بررسی مکان مناسب تزریق DME بعنوان یک ماده غنی ساز به گاز طبیعی از نقطه نظر فنی و اقتصادی )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی , محسن پاکیزه سرشت , روح الله شکری , کمال محمدی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مکان مناسب تزریق DME بعنوان یک ماده غنی ساز به گاز طبیعی از نقطه نظر فنی و اقتصادی

کلمات کلیدی

بررسی مکان مناسب تزریق DME بعنوان یک ماده غنی ساز به گاز طبیعی از نقطه نظر فنی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006965,
author = {موسوی, سیدمحمود and محسن پاکیزه سرشت and شکری, روح الله and محمدی فرد, کمال},
title = {بررسی مکان مناسب تزریق DME بعنوان یک ماده غنی ساز به گاز طبیعی از نقطه نظر فنی و اقتصادی},
booktitle = {دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی مکان مناسب تزریق DME بعنوان یک ماده غنی ساز به گاز طبیعی از نقطه نظر فنی و اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مکان مناسب تزریق DME بعنوان یک ماده غنی ساز به گاز طبیعی از نقطه نظر فنی و اقتصادی
%A موسوی, سیدمحمود
%A محسن پاکیزه سرشت
%A شکری, روح الله
%A محمدی فرد, کمال
%J دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی ایران
%D 2008

[Download]