یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی , 2006-11-28

عنوان : ( شبیه سازی دینامیکی بیوراکتور تولید مخمر نانوائی )

نویسندگان: محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , مهدی شریفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شبیه سازی رفتار دینامیکی بیوراکتور پیوسته تولید مخمر نانوائی با استفاده از مدل ساختاری و تفکیک شده مبتنی بر موازنه جمعیت سلولی، مورد بررسی قرا گرفته است.

کلمات کلیدی

, بیوراکتور , مدل موازنه جمعیت سلولی , مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007022,
author = {فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and شریفیان, مهدی},
title = {شبیه سازی دینامیکی بیوراکتور تولید مخمر نانوائی},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیوراکتور - مدل موازنه جمعیت سلولی - مدل سیبرنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی دینامیکی بیوراکتور تولید مخمر نانوائی
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A شریفیان, مهدی
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی
%D 2006

[Download]