اولین کنگره تخصصی گاز ایران , 2006-10-30

عنوان : ( مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی از طریق شبیه‌سازی کامپیوتری )

نویسندگان: محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , یاسین نوذری اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عملکرد چندین مدل مختلف ارائه شده توسط محققین در زمینه پیش بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, هیدرات گازی , شرایط تعادلی, مدل های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007023,
author = {فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and نوذری اول, یاسین},
title = {مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی از طریق شبیه‌سازی کامپیوتری},
booktitle = {اولین کنگره تخصصی گاز ایران},
year = {2006},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {هیدرات گازی - شرایط تعادلی- مدل های ترمودینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی از طریق شبیه‌سازی کامپیوتری
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A نوذری اول, یاسین
%J اولین کنگره تخصصی گاز ایران
%D 2006

[Download]