اولین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی , 2006-05-02

عنوان : ( دستاوردهای استفاده از مدیریت طرح در پروژه‌های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار )

نویسندگان: حسین انصاری , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه پدید های چند بعدی است که موفقیت آن در بعد هزینه، زمان و کیفیت ضامن مدیریتی صحیح و اصولی با برنامه ریزی و نگرش چند بعدی است. مدیریت جامع پروژه ها در این قالب، تحت عنوان مدیریت پروژه یا مدیریت طرح در اوایل دهه 60 میلادی در بین کارفرمایان بخش خصوصی در ممالک پیشرفته و صنعتی و در اواسط دهه 70 شمسی در بین کارفرمایان دولتی در ایران مورد توجه قرار گرفت. که در همین راستا، می توان به مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار واقع در خراسان رضوی اشاره نمود. با عنایت به توضیح مختصر فوق، مقاله حاضر در دوبخش مجزا هدف گذاری شد. در بخش اول، در خصوص سیر تکاملی مدیریت طرح در جهان در یک ساختار سه مرحله ای(پیدایش و ظهور، استقرار و تثبیت) و ضرورت بخدمت گیری مدیریت طرح در ایران(ضمن بررسی مسایل و مشکلات) مباحثی ارائه شده است. در بخش دوم نیز، دستاوردهای مدیریت طرح پروژ ههای فاضلاب در استان خراسان رضوی با نگاهی به مشکلات و مسایل فراروی و راهکارهای اجرائی ارائه شده توسط شرکت مهندسی مشاور هیدروتک توس در چهار محور مدیریت کلان، مدیریت ارتباطات، مدیریت هزینه و مدیریت زمان، ارائه و تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, آب و فاضلاب - مدیریت طرح, سبزوار, نیشابور, تربت‌حیدریه, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007138,
author = {انصاری, حسین and داوری, کامران},
title = {دستاوردهای استفاده از مدیریت طرح در پروژه‌های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی},
year = {2006},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آب و فاضلاب - مدیریت طرح، سبزوار، نیشابور، تربت‌حیدریه، مدیریت پروژه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دستاوردهای استفاده از مدیریت طرح در پروژه‌های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار
%A انصاری, حسین
%A داوری, کامران
%J اولین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی
%D 2006

[Download]