نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05

عنوان : ( محاسبه حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (24PMP) به روش هانسون (مطالعه موردی: شمان استان خراسان). )

نویسندگان: محمد تاج بخش , عزیزالله ایزدی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حداکثر بارندگی محتمل در طراحی سازه های آبی مهم است.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007456,
author = {تاج بخش, محمد and ایزدی, عزیزالله and قهرمان, بیژن},
title = {محاسبه حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (24PMP) به روش هانسون (مطالعه موردی: شمان استان خراسان).},
booktitle = {نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بارندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (24PMP) به روش هانسون (مطالعه موردی: شمان استان خراسان).
%A تاج بخش, محمد
%A ایزدی, عزیزالله
%A قهرمان, بیژن
%J نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2008

[Download]