اولین همایش شناساییی توانمندیهای ، موانع و راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی , 2007-02-26

عنوان : ( زمینه یابی تشکیل تعاونیهای مولد و اشتغالزا با تاکید بر فارغ التحصیلان دانشگاههای استان خراسان )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقاله بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیل داشجویان دانشگاههای استان خراسان در قالب تعاونیهای اشتغال زایی است.

کلمات کلیدی

, زمینه یابی, تشکیل تعاونیهای مولد و اشتغالزا , فارغ التحصیلان , دانشگاه, استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008008,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {زمینه یابی تشکیل تعاونیهای مولد و اشتغالزا با تاکید بر فارغ التحصیلان دانشگاههای استان خراسان},
booktitle = {اولین همایش شناساییی توانمندیهای ، موانع و راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی},
year = {2007},
location = {دانشگاه آزاد اسلامی مشهد, ايران},
keywords = {زمینه یابی، تشکیل تعاونیهای مولد و اشتغالزا ، فارغ التحصیلان ،دانشگاه، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمینه یابی تشکیل تعاونیهای مولد و اشتغالزا با تاکید بر فارغ التحصیلان دانشگاههای استان خراسان
%A رهنماء, محمدرحیم
%J اولین همایش شناساییی توانمندیهای ، موانع و راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی
%D 2007

[Download]