پژوهش در علوم ورزشی, شماره (19), سال (2008-7) , صفحات (85-96)

عنوان : ( بررسی میزان تراکم استخوانی (BMD) و قدرت عضلات در زنان تکواندوکار و غیر ورزشکار )

نویسندگان: ناهید بیژه , حمیدرضا هاتف ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان تراکم استخوانی (BMD) و قدرت عضلات در زنان تکواندوکار و غیر ورزشکار

کلمات کلیدی

, تراکم استخوان, محتوای استخوان, ورزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008059,
author = {بیژه, ناهید and حمیدرضا هاتف},
title = {بررسی میزان تراکم استخوانی (BMD) و قدرت عضلات در زنان تکواندوکار و غیر ورزشکار},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2008},
number = {19},
month = {July},
issn = {1735-7314},
pages = {85--96},
numpages = {11},
keywords = {تراکم استخوان، محتوای استخوان، ورزش ،قدرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان تراکم استخوانی (BMD) و قدرت عضلات در زنان تکواندوکار و غیر ورزشکار
%A بیژه, ناهید
%A حمیدرضا هاتف
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2008

[Download]