همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-12-12

عنوان : ( اثر دست برتری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در دانشجویان دختر )

نویسندگان: جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر دست برتری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در دانشجویان دختر می باشد دست برتری به عنوان یک مزیت و انجام ماهرانه آن توسط هر دو دست به عنوان یک مزیت کلی به شمار میاید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افراد چپ برتر از عملکرد بهتری نسبت به راست برتر ها برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

دست برتری . دقت . پرتاب آزاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008310,
author = {فولادیان, جواد},
title = {اثر دست برتری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در دانشجویان دختر},
booktitle = {همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {دست برتری . دقت . پرتاب آزاد بسکتبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دست برتری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در دانشجویان دختر
%A فولادیان, جواد
%J همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]