همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-12-12

Title : ( اثر نوع دستورالعمل کانون توجه بر اجرای شوت جفت بسکتبال )

جواد فولادیان ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر نوع دستورالعمل کانون توجه بر اجرای شوت جفت بسکتبال بود نتایج تحقیق نشان داد بین شرایط مختلف کاتون توجهی در اجرای پرتاب آزاد بسکتبال تفاوت معنی داری وجود دارد نتایج حاضر از فرضیه عمل محدود شده در مبحث توجه حمایت می کند.

کلمات کلیدی

, نوع دستورالعمل, کانون توجه , شوت جفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008311,
author = {فولادیان, جواد},
title = {اثر نوع دستورالعمل کانون توجه بر اجرای شوت جفت بسکتبال},
booktitle = {همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {نوع دستورالعمل- کانون توجه - شوت جفت بسکتبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نوع دستورالعمل کانون توجه بر اجرای شوت جفت بسکتبال
%A فولادیان, جواد
%J همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر