دانشگاه سرآمد در چشم انداز بیست ساله کشور , 2008-10-15

Title : ( بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی کشورهای ایران و کانادا و ارائه راهکارهای عملیاتی ... )

حسین محمدزاده ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

علم یکی از لوازم توسعه و پیشرفت جامعه است که اکثر اندیشمندان برای آن اهمیّتی حیاتی قائلند. توسعه و برتری هر کشوری به فعالیتهای علمی و پژوهشی آن و میزان بهره مندی آن کشور از علوم و فنّاوری های جدید بمنظور تولید دانش و ارتقای مهارت و پرورش نیروهای انسانی خلاق و بکارگیری این نیروهای کارآمد در عرصه های مختلف اجتماعی بستگی دارد. سیستم آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ایران علیرغم پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی (در بعضی زمینه‌های پزشکی، صنایع دفاعی و انرژی هسته ا‌ی) و رشد تولید علمی در سال‌های اخیر، در حوزه های ارتباط با صنعت، اشتغال زایی نیروهای کارآمد، توسعه و رونق اقتصادی و ارتقاء سطح رفاهی زندگی مردم و بهبود شرایط زیستی، اثربخشی و کارایی کمتری داشته است. با وجود بهرمند بودن از منابع انسانی مستعد و داشتن استعدادهای ویژه در بین مردم جهان، دارا بودن منابع طبیعی گسترده (از قبیل معادن، نفت و گاز، کشاورزی)، تنوع آب و هوایی، گذشته درخشان علمی، کشور ایران از بسیاری از کشورهای عصر حاضر در زمینه توسعه صنعتی و رفع نیازهای کشور حرکت لازم را نکرده و در فراهم آوردن نیازهای مردم ایران تا حدودی ناتوان بوده است. بنظر می رسد سیستم آموزشی و تحقیقاتی نسبتاً رآکد و نا پویا، عدم بومی سازی فنآوری های جدید، عدم تجهیز به تکنولوژیهای نوین عصر حاضر و ضعف مدیریتی در پیوند بین سه رأس دانشگاه، صنعت و نیازهای جامعه از مهمترین دلایل این عقب افتادگی علمی باشند. هدف این مقاله بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی کشورهای ایران و کانادا و ارائه راه کارهایی برای ارتقاء سیستم آموزش عالی کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور می باشد.

کلمات کلیدی

, ایران, کانادا, سیستم آموزش عالی, سند چشم انداز بیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008329,
author = {محمدزاده, حسین},
title = {بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی کشورهای ایران و کانادا و ارائه راهکارهای عملیاتی ...},
booktitle = {دانشگاه سرآمد در چشم انداز بیست ساله کشور},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایران،کانادا، سیستم آموزش عالی، سند چشم انداز بیست ساله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی کشورهای ایران و کانادا و ارائه راهکارهای عملیاتی ...
%A محمدزاده, حسین
%J دانشگاه سرآمد در چشم انداز بیست ساله کشور
%D 2008

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر