هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند با استفاده از قارچ تریکودرمادر استان خراسان رضوی )

نویسندگان: عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند 10 جدایه از قارچ تریکودر ما مربوط به گونه های T. harzianum و T. virens مورد بررسی قرار گرفت. جدایه های تریکودرما باعث شدند که 65 در صد تخمها نسبت به شاهد پارازیته شده و از بین بروند...

کلمات کلیدی

, نماتد سیستی , چغندر قند, تریکودرما, کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008386,
author = {مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند با استفاده از قارچ تریکودرمادر استان خراسان رضوی},
booktitle = {هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {نماتد سیستی ، چغندر قند، تریکودرما، کنترل بیولوژیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند با استفاده از قارچ تریکودرمادر استان خراسان رضوی
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2008

[Download]