پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2008-02-12

عنوان : ( تعیین میزان الودگی انگل های خارجی خانواده کپور ماهیان در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی در برخی از شهرستان های خراسان جنوبی )

نویسندگان: داور شاهسونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الودگی انگلی موجب تلفات و کاهش تولید.............

کلمات کلیدی

, انگل , ماهی , استخر , خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008589,
author = {شاهسونی, داور},
title = {تعیین میزان الودگی انگل های خارجی خانواده کپور ماهیان در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی در برخی از شهرستان های خراسان جنوبی},
booktitle = {پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {انگل - ماهی - استخر -خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان الودگی انگل های خارجی خانواده کپور ماهیان در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی در برخی از شهرستان های خراسان جنوبی
%A شاهسونی, داور
%J پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2008

[Download]