نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, ( ISI ), سال (2004-4)

عنوان : ( Report pathogenic nematode slugs, Phasmarhabditis hermaphrodita (Nematoda - Rhabditida) Iran )

نویسندگان: جواد کریمی برنگ ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

During a faunistic survey of Citrus trees from 2000 to 2002 in Gorgan (Golestan province) in Iran, a number of severely nematode-infected slugs, Parmacella iberica (Limacidae) were collected in March 2001. Specimens were transferred to laboratory and using key in Andrassy (1979), this nematode was identified as a Rhabditidae in the subfamily Pleodorinae. This pathogen has been identified as Phasmarhabditis hermaphrodita. This is the first record of the genus from Iran. The genus Phasmarhabditis has five described species collected from Asia, Africa, Australia and Europe in terrestrial and marine habitats.

کلمات کلیدی

معرفی بیمارگر رابها Phasmarhabditis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009070,
author = {کریمی برنگ, جواد},
title = {Report pathogenic nematode slugs, Phasmarhabditis hermaphrodita (Nematoda - Rhabditida) Iran},
journal = {نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran},
year = {2004},
month = {April},
issn = {0259-9996},
keywords = {معرفی بیمارگر رابها Phasmarhabditis hermaphrodita},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Report pathogenic nematode slugs, Phasmarhabditis hermaphrodita (Nematoda - Rhabditida) Iran
%A کریمی برنگ, جواد
%J نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran
%@ 0259-9996
%D 2004

[Download]