کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری , 2009-04-23

عنوان : ( ضرورت ها و راهکارهای عملی برای تاسیس انجمن کتابداری آموزشگاهی ایران )

نویسندگان: اعظم صنعت جو ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به ارائه مباحثی نظری در توجیه ضرورتها و راهکارهای عملی برای تاسیس انجمن کتابداری آموزشگاهی ایران از سه بعد کاربران، خدمات دهندگان و اهداف این نوع کتابخانه ها پرداخته است.

کلمات کلیدی

, انجمن کتابخانه های آموزشگاهی, کتابخانه آموزشگاهی: اهداف, کتابخانه آموزشگاهی: کاربران, کتابخانه آموزشگاهی: خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010342,
author = {صنعت جو, اعظم},
title = {ضرورت ها و راهکارهای عملی برای تاسیس انجمن کتابداری آموزشگاهی ایران},
booktitle = {کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انجمن کتابخانه های آموزشگاهی- کتابخانه آموزشگاهی: اهداف- کتابخانه آموزشگاهی: کاربران- کتابخانه آموزشگاهی: خدمات دهندگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت ها و راهکارهای عملی برای تاسیس انجمن کتابداری آموزشگاهی ایران
%A صنعت جو, اعظم
%J کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری
%D 2009

[Download]