هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-03-06

عنوان : ( مقایسه نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر توسعه و آموزش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی )

نویسندگان: جواد غلامیان , سید امیر رضا حیدری , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق ترسیم نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی و ارزیابی و مقایسه کارآفرینی آنها با دانشجویان سایر رشته ها بوده است.

کلمات کلیدی

, نیم رخ کارآفرینی, زمینه کارآفرینی, دانشجویان, تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010916,
author = {غلامیان, جواد and حیدری, سید امیر رضا and طالب پور, مهدی},
title = {مقایسه نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر توسعه و آموزش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی},
booktitle = {هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {نیم رخ کارآفرینی-زمینه کارآفرینی-دانشجویان-تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر توسعه و آموزش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی
%A غلامیان, جواد
%A حیدری, سید امیر رضا
%A طالب پور, مهدی
%J هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]