پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2006-02-21

عنوان : ( بررسی و مقایسه میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان کاشمر )

نویسندگان: حسین اسکندری راد , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق ، بررسی و مقایسه میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی بود که در سال تحصیلی 83-84 در آموزش و پرورش شهرستان کاشمر مشغول به تدریس بودند.

کلمات کلیدی

, تحلیل رفتگی شغلی, فرسودگی عاطفی, عملکرد شخصی, تهی شدن از ویژگی های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010922,
author = {حسین اسکندری راد and طالب پور, مهدی},
title = {بررسی و مقایسه میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان کاشمر},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2006},
location = {تهران- دانشگاه شهید بهشتی, ايران},
keywords = {تحلیل رفتگی شغلی- فرسودگی عاطفی- عملکرد شخصی- تهی شدن از ویژگی های شخصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان کاشمر
%A حسین اسکندری راد
%A طالب پور, مهدی
%J پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2006

[Download]