نخستین سمینار علم و هندبال , 2003-06-09

عنوان : ( اجراهای هندبال : ملاحظات فیزیولوژیکی و رویکرد عملی به جنبه های متابولیکی تمرین )

نویسندگان: مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آمادگی جسمانی در هندبال برای داشتن اجراهای سطح بالا بسیار مهم است بنابراین در رویکردی صحیح به تمرین بایستی بر پایه آگاهی از نیازهای ویزه اجراها و توسعه وسایل تمرینی خاص باشد. در بخش اول این تحقیق برخی از ملاحظات فیزیولوژیکی پرداخته می شود و در بخش دوم به بحث و بررسی رویکرد عملی به تمرینات هندبال پیشرفته می پردازیم

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010925,
author = {طالب پور, مهدی},
title = {اجراهای هندبال : ملاحظات فیزیولوژیکی و رویکرد عملی به جنبه های متابولیکی تمرین},
booktitle = {نخستین سمینار علم و هندبال},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هندبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اجراهای هندبال : ملاحظات فیزیولوژیکی و رویکرد عملی به جنبه های متابولیکی تمرین
%A طالب پور, مهدی
%J نخستین سمینار علم و هندبال
%D 2003

[Download]