پژوهش در علوم ورزشی, شماره (16), سال (2007-10) , صفحات (92-106)

عنوان : ( بررسی اولویت بندی و ارزشیابی مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشور )

نویسندگان: محسن اسمعیلی , مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق ، تعیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ورزشی دانشگاهی کشور و ترتیب اهمیت ابعاد مختلف از نظر چهار گروه مدیران ، مربیان ، سرپرستان و ورزشکاران در رشته های مختلف دانشگاهی در دانشگاه های سراسر کشور بود.

کلمات کلیدی

, بررسی و اولویت بندی , مدیران , مربیان, سرپرستان, ورزشکاران, تیم های ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010932,
author = {محسن اسمعیلی and طالب پور, مهدی},
title = {بررسی اولویت بندی و ارزشیابی مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشور},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2007},
number = {16},
month = {October},
issn = {1735-7314},
pages = {92--106},
numpages = {14},
keywords = {بررسی و اولویت بندی - مدیران - مربیان-سرپرستان- ورزشکاران- تیم های ورزشی دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اولویت بندی و ارزشیابی مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشور
%A محسن اسمعیلی
%A طالب پور, مهدی
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2007

[Download]