زیور ورزش, دوره (5), شماره (26), سال (2004-4) , صفحات (26-29)

عنوان : ( والدین و گرایش به ورزش )

نویسندگان: مهدی طالب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نقش والدین در چگونگی ایجاد زمینه ورزش کردن در فرزندان شرح داده شده

کلمات کلیدی

, ورزش, والدین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011151,
author = {طالب پور, مهدی},
title = {والدین و گرایش به ورزش},
journal = {زیور ورزش},
year = {2004},
volume = {5},
number = {26},
month = {April},
issn = {****-0063},
pages = {26--29},
numpages = {3},
keywords = {ورزش- والدین- فرزندان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T والدین و گرایش به ورزش
%A طالب پور, مهدی
%J زیور ورزش
%@ ****-0063
%D 2004

[Download]