پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2009-03-04

Title : ( شبیه سازی رفتار فوتوکاتد لامپ تکثیر کننده نوری در ترابرد نور آشکارسازهای سوسوزن )

, رحیم کوهی فایق دهکردی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مطالعه فتوکاتد مورد استفاده دز لامپهای تکثیر کننده نوری که برای آشکارسازهای سوسوزن بکار میروند، مخصوصا رفتار غیر یکنواخت جواب آنها موضوع اصلی این کار است. یک سری آزمایش برای تعیین پاسخ غیر خطی فتوکاتد انجام شده و نتایج بدست آمده با کد ترابرد مونت کارلو PHOTORACK که توسط نیما قلعه در دانشگاه فردوسی بصورت قسمتی از پایان نامه دکترایش در سال 1382 نوشته شده است مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی

, فتوکاتد, شبیه سازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011159,
author = { and کوهی فایق دهکردی, رحیم},
title = {شبیه سازی رفتار فوتوکاتد لامپ تکثیر کننده نوری در ترابرد نور آشکارسازهای سوسوزن},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {فتوکاتد، شبیه سازی، سوسوزن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی رفتار فوتوکاتد لامپ تکثیر کننده نوری در ترابرد نور آشکارسازهای سوسوزن
%A
%A کوهی فایق دهکردی, رحیم
%J پانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2009

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر