همایشهای ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی و گروه کتابداری و اطلاع رسانی , 2009-06-10

عنوان : ( تأثیر مدیریت دانش در ایجاد تحول در کتابخانه ها )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جهان اقتصاد مدار، مدیریت دانش عامل اصلی رونق اقتصادی و بهره دهی در سازمانها از جمله کتابخانه هاست. با بهره گیری از مدیریت دانش دانش فردی به دانش جمعی تبدیل شده و حافظه و سرمایه سازمانی را شکل می دهد. در این پژوهش به چگونگی بهره گیری از مدیریت دانش در مدیریت کتابخانه توجه شده است. در این روند فرایند مدیریت دانش مورد مطالعه قرار گرفته و عواملی مانند انگیزه، اعتماد، جو سازمانی در بهره گیری از ساز و کارهای مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در چهار وجه مدل نونا و تاکه اوچی فعالیتهای مدیریت دانش به صورت مطلوبی انجام می شود. در وجه چهارم، یعنی بهره گیری و خلق دانش نیاز به مطالعه بیشتر وجود دارد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, مدیریت کتابخانه ها, تحول, تغییر, عوامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011248,
author = {پریرخ, مهری},
title = {تأثیر مدیریت دانش در ایجاد تحول در کتابخانه ها},
booktitle = {همایشهای ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی و گروه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، مدیریت کتابخانه ها، تحول، تغییر، عوامل مشوق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر مدیریت دانش در ایجاد تحول در کتابخانه ها
%A پریرخ, مهری
%J همایشهای ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی و گروه کتابداری و اطلاع رسانی
%D 2009

[Download]