کتابداری و اطلاع رسانی، گذشته، حال و آینده , 2007-11-08

عنوان : ( یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها با تأکید بر بهره گیری از مدیریت دانش )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این سخنرانی به موارد زیر پرداخته شده است: - یادگیری چیست؟ - اطلاعات و دانش اساس یادگیری - منابع دانش چگونه بدست می آید - تعامل و ارتباطات ابزاری برای دستیابی به منابع دانش - ساز وکارهای دسترسی به اطلاعات و دانش - مدیریت دانش چیست؟ - چگونگی بهره گیری از مدیریت دانش در کتابخانه ها و ترویج اشتراک دانش

کلمات کلیدی

, کتابخانه ها, یاددهی, یادگیری, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011311,
author = {پریرخ, مهری},
title = {یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها با تأکید بر بهره گیری از مدیریت دانش},
booktitle = {کتابداری و اطلاع رسانی، گذشته، حال و آینده},
year = {2007},
location = {بوشهر, ايران},
keywords = {کتابخانه ها، یاددهی، یادگیری، مدیریت دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها با تأکید بر بهره گیری از مدیریت دانش
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی، گذشته، حال و آینده
%D 2007

[Download]