همایش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه امام رضا , 2006-06-13

عنوان : ( نقش رهبری در رشد فردی و توسعه سازمانی در کتابخانه ها از دیدگاه مدیریت دانش )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این سخنرانی موارد زیر مطرح شده است: آیا رهبری همان مدیریت است؟ آیا برای ما دانش ورزان نیز باید مدیریت دانش تعریف شود؟ چه رابطه ای بین مدیریت دانش و رهبری درکتابخانه وجود دارد؟ رهبری در کتابخانه چه ویژگیهایی دارد؟ آیا سوپر بشری است که برای حل مشکل دانش ورزان در نظر گرفته می شود؟

کلمات کلیدی

, رهبری, رشد فردی, توسعه سازمانی, مدیریت دانش, کتابخانه ها و مراکز اطلاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011322,
author = {پریرخ, مهری},
title = {نقش رهبری در رشد فردی و توسعه سازمانی در کتابخانه ها از دیدگاه مدیریت دانش},
booktitle = {همایش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه امام رضا},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رهبری، رشد فردی، توسعه سازمانی، مدیریت دانش، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش رهبری در رشد فردی و توسعه سازمانی در کتابخانه ها از دیدگاه مدیریت دانش
%A پریرخ, مهری
%J همایش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه امام رضا
%D 2006

[Download]