تعلیم و تربیت اسلامی , 2003-06-09

عنوان : ( تحول اخلاقی مبنایی برای تعلیم وتربیت اسلامی )

نویسندگان: حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای کار کردن با کودک، ارتباط با او ، و تربیت او، شناخت ابعاد مختلف جسمی، عاطفی، شناختی و ....ضروری است. در مورد تربیت اسلامی ، شناخت ابعاد مختلف تحول کودکان و نوجوانان به خصوص تحول اخلاقی ضروری است.

کلمات کلیدی

, تحول اخلاقی, تعلیم وتربیت اسلامی, پیاژه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011342,
author = {کارشکی, حسین},
title = {تحول اخلاقی مبنایی برای تعلیم وتربیت اسلامی},
booktitle = {تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2003},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تحول اخلاقی، تعلیم وتربیت اسلامی، پیاژه، کهلبرگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحول اخلاقی مبنایی برای تعلیم وتربیت اسلامی
%A کارشکی, حسین
%J تعلیم و تربیت اسلامی
%D 2003

[Download]