مهندسی شیمی ایران, دوره (7), شماره (37), سال (2009-1) , صفحات (12-28)

عنوان : ( مطالعه اثر نانوسیال در بهبود عملکرد وسایل نقلیه )

نویسندگان: سعید زینالی هریس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم نانوسیال سوسپانسیونهای حاوی نانوذرات مواد را شامل می شود که می توانند به عنوان محیطهای انتقال حرارت در سیستم رادیاتور و روغن موتور وسایل نقلیه استفاده شوند. در این بررسی در مورد عوامل کاهش بهره وری مصرف سوخت کامیون ها، نقش نانوسیال به عنوان عامل خنک کننده در رادیاتور و سیستم روغن موتور و مشکلات احتمالی کاربرد نانوسیال بحث شده است. نتایج مطالعات بیانگر آن است که با افزودن نانوذرات به سیستم رادیاتور و روغن موتور اتومبیل ها علاوه بر بهبود انتقال حرارت و کاهش 11 درصدی مصرف سوخت، کاهش بیشتر ضریب اصطکاک با افزودن نانوذرات به این سیستم ها مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, نانوسیال, بهینه سازی مصرف سوخت, افزایش انتقال حرارت, کاهش اصطکاک ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011405,
author = {زینالی هریس, سعید},
title = {مطالعه اثر نانوسیال در بهبود عملکرد وسایل نقلیه},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {37},
month = {January},
issn = {1735-5400},
pages = {12--28},
numpages = {16},
keywords = {نانوسیال- بهینه سازی مصرف سوخت- افزایش انتقال حرارت- کاهش اصطکاک - نانوذرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثر نانوسیال در بهبود عملکرد وسایل نقلیه
%A زینالی هریس, سعید
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2009

[Download]