دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-11-15

Title : ( بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره )

سعید زینالی هریس , سید غلامرضا اعتماد , محسن نصر اصفهانی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

یکی از مسایلی که در بسیاری از صنایع و کارهای تحقیقاتی با آن مواجه می شویم نیاز به انتقال حرارت در زمان کوتاه و با شدت حرارتی بالا می باشد. مفهوم نانوسیال، سوسپانسیونهای حاوی ذرات نانو، مواد فلزی و غیرفلزی را شامل می شود که به عنوان محیط های انتقال حرارت استفاده می شوند. چنین سیالاتی پتانسیل زیادی برای افزایش نرخ انتقال حرارت از خود نشان می دهند. در این مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره به صورت تجربی بررسی شده است و تغییرات عدد و ضریب انتقال حرارت متوسط بر حسب عدد در غلظتهای مختلف ذرات نانومورد بررسی قرار گرفته است.در این بررسی ها درصد افزایش ضریب انتقال حرارت نانوسیال نسبت به آب به صورت تجربی تعیین شده است و در مورد دلایل مغایرت نتایج تجربی با مقادیر تئوری بحث گردیده است.

کلمات کلیدی

نانوسیال؛ جریان آرام؛ انتقال حرارت جابجایی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011612,
author = {زینالی هریس, سعید and سید غلامرضا اعتماد and محسن نصر اصفهانی},
title = {بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {نانوسیال؛ جریان آرام؛ انتقال حرارت جابجایی؛ سوسپانسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره
%A زینالی هریس, سعید
%A سید غلامرضا اعتماد
%A محسن نصر اصفهانی
%J دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2005

[Download]

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر