ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2000-02-22

عنوان : ( استخراج معادلات کاربردی رئومتر استوانه سقوط کننده (FCR) برای سیالات غیر نیوتنی )

نویسندگان: سید غلامرضا اعتماد , روح اله باقری , سعید زینالی هریس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستگاه رئومتر استوانه سقوط کننده یک وسیله مفید و عملی برای اندازه گیری ویسکوزیته سیالات نیوتنی می باشد و مطالعات بسیاری جهت استفاده از این نوع رئومتر برای تعیین خواص رئولوژیکی سیاللات غیر نیوتنی انجام گرفته است. در این مقاله معادلات کاربردی این وسیله جهت تعیین خواص رئولوژیکِ سیالات مدل پاورلا و بینگهام پلاستیک به صورت تحلیلی استخراج گردیده بطوریکه از نتایج حاصل می توان در طراحی رئومتر استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, رئومتر استوانه سقوط کننده , پاورلا, بینگهام پلاستیک, خواص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011613,
author = {سید غلامرضا اعتماد and روح اله باقری and زینالی هریس, سعید},
title = {استخراج معادلات کاربردی رئومتر استوانه سقوط کننده (FCR) برای سیالات غیر نیوتنی},
booktitle = {ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2000},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رئومتر استوانه سقوط کننده - پاورلا- بینگهام پلاستیک- خواص رئولوژیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج معادلات کاربردی رئومتر استوانه سقوط کننده (FCR) برای سیالات غیر نیوتنی
%A سید غلامرضا اعتماد
%A روح اله باقری
%A زینالی هریس, سعید
%J ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2000

[Download]