پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران , 2000-04-24

عنوان : ( طراحی و ساخت رئومتر استوانه سقوط کننده برای تعیین خواص رئولوژیکی )

نویسندگان: سید غلامرضا اعتماد , روح اله باقری , سعید زینالی هریس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طراحی این رئومتر سعی شده عواملی که باعت ایجاد خطا می گردد حذف شده یا به حداقل برسد نظیر خروج استوانه از مرکز، اثرات ترم اینرسی، اثرات ورودی و خروجی و اثرات ابتدا و انتها. با استفاده از رئومتر ساخته شده خواص رئولوژیکی سیال سودوپلاستیک اندازه گیری شده است.

کلمات کلیدی

, سیالات غیر نیوتنی, خواص رئولوژیکی, رئومتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011623,
author = {سید غلامرضا اعتماد and روح اله باقری and زینالی هریس, سعید},
title = {طراحی و ساخت رئومتر استوانه سقوط کننده برای تعیین خواص رئولوژیکی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران},
year = {2000},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سیالات غیر نیوتنی- خواص رئولوژیکی- رئومتر FCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ساخت رئومتر استوانه سقوط کننده برای تعیین خواص رئولوژیکی
%A سید غلامرضا اعتماد
%A روح اله باقری
%A زینالی هریس, سعید
%J پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران
%D 2000

[Download]