پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2008-02-12

عنوان : ( مطالعه سیمای بیوشیمیائی سرم خون گاوان با علائم تب سه روزه...... )

نویسندگان: صمد لطف اله زاده , رئوف امیری پور , فرهید همت زاده , مهرداد مهری , افشین رئوفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تب سه روزه-گاو-بیوشیمی

کلمات کلیدی

تب سه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012053,
author = {صمد لطف اله زاده and رئوف امیری پور and فرهید همت زاده and مهری, مهرداد and افشین رئوفی},
title = {مطالعه سیمای بیوشیمیائی سرم خون گاوان با علائم تب سه روزه......},
booktitle = {پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تب سه روزه-گاو-بیوشیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه سیمای بیوشیمیائی سرم خون گاوان با علائم تب سه روزه......
%A صمد لطف اله زاده
%A رئوف امیری پور
%A فرهید همت زاده
%A مهری, مهرداد
%A افشین رئوفی
%J پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2008

[Download]