مهندسی مکانیک, دوره (18), شماره (66), سال (2009-9) , صفحات (28-41)

عنوان : ( میراکننده جرمی تنظیم شده و کاربرد آن در کاهش ارتعاشات سازه ها )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , پوریا اولیازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر تمایل به افزایش ارتفاع ساختمان ها بیشتر گشته است و در نتیجه آن سازه ها سبک تر و نسبت به تحریک های خارجی مانند باد و زلزله آسیب پذیرتر شده اند. یکی از روش های مناسب برای جلوگیری از لرزش های ساختمان و کاهش پاسخ های دینامیکی آن استفاده از میراکننده جرمی تنظیم شده می باشد که در این مقاله به بررسی اثرات آن بر روی ساختمان های مرتفع مانند برج ها و همچنین پل ها پرداخته شده است. با مطالعه نمونه های گوناگون و تحقیقاتی که در این زمینه صورت پذیرفته است، این نکته حاصل می گردد که میراکننده جرمی تنظیم شده می تواند پاسخ های دینامیکی ساختمان را 40% تا 50% کاهش دهد. همچنین با افزایش سرعت بحرانی پل کمک فراوانی در کاهش ارتعاشات ناشی از باد کرده است. بنابراین میراکننده جرمی تنظیم شده می تواند مکانیزم مناسب و مفیدی در کاهش پاسخ های دینامیکی ناشی از ارتعاشات درسازه های حساس به تحریک های خارجی مانند باد و زلزله محسوب گردد.

کلمات کلیدی

, میراکننده جرمی تنظیم شده, ساختمان های مرتفع, پل, تحریک باد و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012098,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and اولیازاده, پوریا},
title = {میراکننده جرمی تنظیم شده و کاربرد آن در کاهش ارتعاشات سازه ها},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2009},
volume = {18},
number = {66},
month = {September},
issn = {1605-9719},
pages = {28--41},
numpages = {13},
keywords = {میراکننده جرمی تنظیم شده، ساختمان های مرتفع، پل، تحریک باد و زلزله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میراکننده جرمی تنظیم شده و کاربرد آن در کاهش ارتعاشات سازه ها
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A اولیازاده, پوریا
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2009

[Download]