دوازدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2005-02-02

عنوان : ( گزارش کانی دومورتیریت از منطقه سر سفیدال کاشمر، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: علیرضا مظلومی , سیدمسعود همام , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی دومورتیریت

کلمات کلیدی

, دومورتریت, سر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012196,
author = {علیرضا مظلومی and همام, سیدمسعود and کریم پور, محمدحسن},
title = {گزارش کانی دومورتیریت از منطقه سر سفیدال کاشمر، استان خراسان رضوی},
booktitle = {دوازدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2005},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {دومورتریت، سر سفیدال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش کانی دومورتیریت از منطقه سر سفیدال کاشمر، استان خراسان رضوی
%A علیرضا مظلومی
%A همام, سیدمسعود
%A کریم پور, محمدحسن
%J دوازدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2005

[Download]